Rakennuskanta Suomessa on Atop-laskettu
Atop-Tieto Oy:n asiakkaat ovat käyttäneet ja käyttävät ohjelmistojamme niin laajasti, että noin 70 % Suomen rakennuskannasta on jossain elinkaarensa vaiheessa mitoitettu kiinteistöpalvelujen osalta jollakin ohjelmistollamme. Tähän lukuun eivät kuulu asuntoyhtiöt eikä yksityiset asuinkiinteistöt. Atop-ohjelmistoilla on lähes 80 % markkinaosuus Suomessa markkinoiduista kiinteistöpalvelualan mitoitusohjelmistoista.

Monipuolinen asiakaskunta
Asiakaskuntamme koostuu isoista ja pienistä kiinteistö-palveluyrityksistä, kunnista ja kaupungeista, sairaaloista ja terveys-keskuksista, valtion laitoksista, oppilaitoksista, teollisuusyrityksistä, rakennusliikkeistä, isännöitsijätoimistoista, konsulteista, manageeraus-yrityksistä jne.

Kunnat 38%

Julkishallinto 4%

Sairaalat ja terveyskeskukset 6%

Palveluliikkeet 41%

Teollisuus 3%

Oppilaitokset 3%

Konsultit 2%

Muut 3%