Työntutkimukset

Työntutkimuksen tavoitteena on työn tehostaminen ja ajankäytön järkeistäminen sekä työympäristön, työhyvinvoinnin ja työn sisällön kehittäminen. Työntutkimusta voidaan käyttää apuna toiminnan suunnitteluun ja tasapainottamiseen tai kun toiminnassa tapahtuu muutoksia esimerkiksi toimintamäärissä tai toimintatavoissa.

Työntutkimuksen avulla kartoitetaan toiminnan nykytila: toiminnan laajuus, sisältö, ajoitus ja työvoiman käyttö.
Työntutkija mittaa työntutkimuksen menetelmin työprosessien ajankäyttöä ja laatii mittausten pohjalta työvoimatarve laskelmat sekä laatii kehittämisehdotukset.

Työntutkimustoiminta on yksi Atop-Tieto Oy:n toiminnan keskeisistä kulmakivistä, tutkimuksia olemme tehneet aktiivisesti jo vuodesta 2004 lähtien. Uusia tutkimuksia teemme jatkuvasti ohjelmistojemme tietopankkeihin, uusin tieto on aina asiakkaidemme saatavilla ja hyödynnettävissä. Työntutkimuksia teemme myös tilauksesta asiakaskohtaisen tarvemäärittelyn pohjalta.

Kysy lisätietoja: Yhteystiedot.

Työntutkimusvideoita. Avaa tästä.