ATOPflow - Monipalveluiden

laadunseurantaohjelmisto

badge_appstore-lrg.svgGoogle_Play_Store_logo.jpg

Ohjelmisto soveltuu eri palveluiden laatukierroksiin mm. aula-, siivous- turva- ja kiinteistönhoitopalvelut.

Tarkastus tallennetaan mobiilin tai kämmenlaitteen avulla.Tilatiedot esim. siivouksen laatukierrokselle voi tallentaa ATOP -mitoitusohjelmasta. Jos tilatiedot viedään ATOPs -mitoitusohjelmasta niin mobiililaitteeseen saa mukaan myös pohjakuvat laatukierroksen tueksi. ATOPflow -ohjelmisto ei kuitenkaan edellytä mitoitusohjelmiston käyttöä.

Ohjelmiston avulla suunnitellaan kohteeseen tehtävät laatukierrokset. Määritetään haluttu laatutaso ja laatukierroksen perusteella nähdään onko tavoitteeseen päästy. Kierroksen yhteydessä voi kirjoittaa vapaasti kommentteja ja ottaa valokuvia, jotka tallentuvat automaattisesti laatukierroksen tietoihin.

Laatukierrokset voidaan kohteelle suorittaa myös INSTA800 -laatustandardin mukaisesti. Ohjelmisto hoitaa INSTA800 -matematiikan automaattisesti mm. laatuprofiilit. Mobiililla voi tehdä eräkoon pienennyksen esimerkiksi kerroksittain niin että saa sopivan määrän siivottuja tiloja tarkastuskierrokselle. Havaintojen perusteella ohjelmisto laskee tilalle laatutason ja vertaa sitä tavoitelaatutasoon.

Ohjelmistoon kuuluu laadukas raportointi www -ohjelmasta.

Läpinäkyvä tieto tallentuu kentältä tilaan/asiaan kohdistetuin valokuvin ja kommentein. Tieto on heti käytettävissä tarvittavilla tahoilla - reagointinopeus paranee ja häiriöaika asiakkaalla vähenee.

Mobiililla tehtyä tarkastusta verrattiin käytännössä vanhaan tapaan tehdä laatukierrosta kolmessa (3) kohteessa ja tulokset olivat seuraavat: 4.3x nopeampaa; 2.5x nopeampaa ja 6.5x nopeampaa. Tämän lisäksi ajallista säästöä syntyy, koska ATOPflow –järjestelmä tekee raportin automaattisesti kierroksen päätyttyä aikaisemman manuaalisen ”hakkauksen” + valokuvien siirron sijaan.

Kaiken säästyneen ajan voi käyttää toiminnan kehittämiseen.

ATOPflow voitti palvelu -ja innovaatiokategorian 2.10.2014; palkinto julkaistiin FinnClean -messuilla. Tuomariston perustelut palkintojenjakotilaisuudessa olivat:”Tuomaristo on tuumannut seuraavaa: selkokäyttöinen laadunarvioinnin väline, suomenkielinen, ohjaa toimialan yhdenmukaiseen laadunarvointiin, mahdollistaa oman laatuasteikon tai Insta800 –asteikon käytön ja kaikki tietää, että laatu on tänäpäivänä alalla yksi kilpailuvaltti"

Esimerkki case: Ylöjärven kaupunki

ATOPflow sovellukseen kirjautuminen